Envisa sånger

EEnvisa sånger är en ambulerande föreställning om kulturens betydelse för hälsan. På scenen, i konsten, i livet kan en sekund vara tillräcklig för att skifta läge från förtvivlan till glädje, uppgivenhet till hopp, sorg till tröst, sjuk till frisk. Jag arbetar med ett salutogent perspektiv på hälsa, där fokus ligger på vad som skapar och upprätthåller välmående, snarare än vad som orsakar sjukdomar och ohälsa. Med ett salutogent perspektiv blir varje andetag viktigt – det första liksom det sista. Vi må leva med ärr, smärtor, hemligheter och under dödshot, men vi lever och har lika stor rätt att glädjas som alla andra. Livet väntar inte, det händer nu – vare sig du är frisk, sjuk eller mittemellan.

Musik- och berättarföreställningen Envisa sånger hade premiär på Vidarkliniken i oktober 2013.

Vill du veta mer om Envisa sånger? Kontakta mig!

Eskilstuna Breakdown