Hem

Välkommen till Emmas skrivmaskin. Jag heter Emma Gustafsson och arbetar som dramapedagog och skribent. Ibland blir jag Ingeborg Videung, en av clownerna i ClownClubben som driver clownverksamhet på sjukhusen i Eskilstuna och Nyköping.

Vems resa är en bok av Stina Wirsén, men också ett musikäventyr för de allra minsta barnen (1-3 år). Maja Heurling och jag turnerar med denna föreställning och har fått fin respons från både förskolor (5 av 5 karameller!) och Eskilstuna kommuns Lässatsning som är vår uppdragsgivare.

Envisa sånger är en musikteaterföreställning som handlar om kulturens betydelse för hälsan. Föreställningen är i ständig förändring och spelas några gånger varje år på olika platser i världen.

Eskilstuna Breakdown